Valodu māja

Valodu mājaPar mums▸ Mūsu projekti

Mūsu projekti

Valodu māja piesaista gan valsts, gan starptautisku finansējumu projektu īstenošanai. Katrs mūsu projekts ir mazs solītis, lai īstenotu ambiciozus mērķus!

Līdz šim ir īstenoti seši projekti, un pašlaik mēs īstenojam nākamos septiņus projektus:

Līdzfinansē Nordplus Nordic Languages 2021.

Projekta ietvaros tiks izveidota tiešsaistes platforma pasniedzējiem, kuri māca norvēģu valodu kā svešvalodu.

Tiešsaistes platforma tiks izvietota mūsu tiešsaistes mācību materiālu krātuvē Oratastic.

Projekts tiks īstenots 2023. gada septembrī.

Projektu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonds

Iniciatīvas ietvaros tiks veikts salīdzinošs pētījums gan par latgaliešu, gan jaunnorvēģu valodas sociolingvistisko situāciju. Tad, par pamatu izmantojot veikto pētījumu, tiks izveidota digitāla izstāde, kuras mērķis, izprotot to, kā pilsoniskā aktivitāte kalpo par dzinuli valodas politikas attīstības iesaistē, ir veicināt sabiedrības dalību demokrātiskos procesos.

Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim.