Valodu māja

Valodu mājaPar mums▸ Mūsu projekti

Mūsu projekti

Valodu māja piesaista gan valsts, gan starptautisku finansējumu projektu īstenošanai. Katrs mūsu projekts ir mazs solītis, lai īstenotu ambiciozus mērķus!

Līdz šim ir īstenoti pieci projekti, un pašlaik mēs īstenojam nākamos trīs projektus:

Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē

Projektu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonds

Iniciatīvas ietvaros tiks veikts salīdzinošs pētījums gan par latgaliešu, gan jaunnorvēģu valodas sociolingvistisko situāciju. Tad, par pamatu izmantojot veikto pētījumu, tiks izveidota digitāla izstāde, kuras mērķis, izprotot to, kā pilsoniskā aktivitāte kalpo par dzinuli valodas politikas attīstības iesaistē, ir veicināt sabiedrības dalību demokrātiskos procesos.

Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim.

Mācību grāmata ”Latgalīšu volūda suociejim”

Līdzfinansē VKKF, a/s “Latvijas valsts meži” un Latgales reģiona attīstības aģentūra Latgales kultūras programmas 2020 ietvaros.

Mūsdienīgas komunikatīvi orientētas mācību grāmatas izdošana. Šī grāmata palīdzēs apgūt latgaliešu valodu iesācēja līmenī kā latviešu, tā krievu un angļu valodas zinātājiem.

Tiešsaistes platforma pasniedzējiem norvēģu valodas izrunas pasniegšanai

Līdzfinansē Nordplus.

Tiešsaistes platforma mūsu valodu apguves krātuvē Oratastic, kurā ar multimaņu apguves metodēm palīdzēs iemācīties norvēģu valodas izrunu. Šis būs lielisks darbarīks pasniedzējiem, kuri māca norvēģu valodu kā otro valodu vai svešvalodu.

Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada februārim.