Valodu māja

Valodu māja▸ Mācām – mūsu mācību pamatprincipi

Mūsu mācību pamatprincipi

Kā jebkuram cilvēkam katram pasniedzējam ir sava pieredze un personība. Unikālo nedrīkst iespiest šauros rāmjos, un katra cilvēka – arī katra pasniedzēja – brīvība mums ir svarīga. Unikāls ir arī katrs kursants, tādēļ nodarbību saturs tiek īpaši pielāgots katra individuālajām vajadzībām. Šādu pieeju nosaka mūsu definētie mācību pamatprincipi:

Mācīšanas prieks un aizrautība

Valodu apguve prasa laiku, tādēļ fokusējamies ne vien uz lieliskiem rezultātiem, bet arī uz to, lai ceļš uz mērķi būtu baudāms. Prieks nodarbībās paaugstina apguvēja motivāciju, kā arī sekmē to, ka mācību viela paliek atmiņā.

Dažādība

Neticam, ka monotonija un vienveidība ir labi ceļabiedri mācību procesā. Toties dažādība ir lieliska! Tā izpaužas mūsu aktivitātēs un metodēs, aplūkojamo tēmu izvēlē, dažādu valodu prasmju attīstībā u. c., tādējādi ar interesi “ienirstam” valodās visā to plašumā un bagātībā.

Strukturētība

Lai mērķtiecīgi attīstītos un veiksmīgi sasniegtu mērķus, ir nepieciešams plāns un struktūra.

Par pamatu izmantojam Eiropas Padomes pieņemtās Eiropas Kopīgās valodu apguves pamatnostādnes (Common European Framework of Reference for Language jeb CEFR), kas sniedz iespēju gan pasniedzējam, gan apguvējam izvirzīt īstermiņa un ilgtermiņa mērķus un progresēt.

Kā mēs to nodrošinām?

Mūsu dibinātais Valodu apguves un mācīšanas izcilības centrs (VAUMIC) regulāri rīko lekcijas, seminārus un radošās nodarbības gan pasniedzējiem, gan valodu apguvējiem. Mēs atbalstām pasniedzējus, arī nodrošinot un izstrādājot viņiem mācību materiālus. Lai uzturētu nemainīgi augstu nodarbību kvalitāti, regulāri aptaujājam gan pasniedzējus, gan valodu apguvējus, jo zinām, ka veiksmīgs komandas darbs nodrošina izcilus panākumus!