Valodu māja

Valodu māja▸ Valodu apmācības

Valodu apmācības

Individuālie valodu kursi

Valodu mājā piedāvā valodu kursus korporatīvajiem un individuālajiem klientiem. Tā ir izcila iespēja ātri un kvalitatīvi apgūt jūsu izvēlēto valodu.

Jūs to varat apgūt:

 • klātienē – Valodu mājas telpās Rīgā, Avotu ielā 33;
 • Jūsu piedāvātajās telpās;
 • tiešsaistē, izmantojot mūsu tiešsaistes platformu Oratastic, Skype, Zoom vai citu programmu atbilstīgi jūsu vēlmēm.

Pateicoties mūsu plašajam pasniedzēju tīklam, pie mums jūs varat apgūt ļoti daudz dažādas valodas. Klienti visbiežāk pie mums izvēlas mācīties šīs valodas:

latgaliešu valoda
latviešu valoda

Kā notiks individuālie valodu kursi?

Uzsākot mācības, noslēgsim līgumu. Tālāk ir norādīti galvenie līguma nosacījumi.

Samaksa

 • Klients var maksāt gan pilnu summu par visu kursu uzreiz, gan arī sadalīt maksājamo summu pa mēnešiem. Pilnas apmaksas gadījumā klients saņem atlaidi.
 • Mācības notiek tikai tad, ja ir veikta apmaksa par tekošo mēnesi.
 • Samaksa neietver atbalstu klientam, sagādājot nepieciešamo tehniku un programmatūru, lai varētu veikt apmācības.
 • Samaksā ir iekļauti nodarbībā izmantojamie mācību materiāli, taču tā neietver papildu mācību līdzekļu iegādes izmaksas.

Valodu mājas atbildība un tiesības

 • Valodu māja ir atbildīga par kvalitatīvu un laicīgu kursu norisi, par pasniedzēju nodrošināšanu, par autortiesību ievērošanu.
 • Kursa vadīšana citam pasniedzējam tiks nodota tikai ar iepriekšēju klienta piekrišanu.
 • Valodu māja ir atbildīga par klienta savlaicīgu informēšanu par to, kas notiks kursu laikā, tajā skaitā sniedzot informāciju par izmaiņām kursu norisē un sniedzot nepieciešamo informāciju, lai klients varētu saņemt pakalpojumu.
 • Valodu māja ir tiesīga pārtraukt nodarbības gadījumā, ja klients rupji pārkāpj pieklājības normas vai rada draudus pakalpojuma sniedzējiem.

Klienta atbildība un tiesības

 • Ja veselības stāvokļa, nelaimes gadījuma vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ klients uz laiku pārtrauc dalību kursos, puses vienojas par līguma izpildes atlikšanu vai pārtraukšanu.
 • Ja klients nav apmierināts ar kursu kvalitāti, viņš par to brīdina Valodu māju. Ja klients ar kursu kvalitāti nav apmierināts arī pēc divām (2) nākamajām nodarbībām, Valodu māja pēc tam, kad klients ir aizpildījis atsauksmes veidlapu, atmaksā summu, kas atbilst klienta neizmantoto stundu izmaksām.
 • Ja Valodu māja nevar nodrošināt kursu sākumu 30 kalendāro dienu laikā pēc kursu apmaksas, klientam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atgūt iemaksāto summu. Puses var vienoties arī par citu kompensēšanas kārtību, ja kursi netiek uzsākti.
 • Ja pēc kursu uzsākšanas iestājas pārtraukums, kas ilgst vismaz 30 kalendārās dienas, klientam ir tiesības atgūt iemaksāto summu atbilstīgi neizmantoto akadēmisko stundu izmaksām.