Valodu māja

Virtuālā izstāde par latgaliešu un jaunnorvēģu valodu kā mazāk lietoto valodu dokumentēšanas līdzekli

Šī gada 1.–4. maijā Rēzeknē notika latgaliešu kultūras kustības “Volūda” organizētais starptautiskais seminārs “Mazāk lietoto valodu dokumentēšana izglītības vajadzībām”. Tas pulcēja pētniekus un interesentus no Latvijas, Vācijas, Polijas un citām valstīm, kuri prezentēja ziņojumus par dažādiem ar valodu mācīšanu, pētīšanu, saglabāšanu un prezentēšanu saistītiem jautājumiem.

 

Seminārā piedalījās arī valodnieks un tulkotājs Snorre Karkonens-Svensons, kurš pastāstīja par biedrības “Valodu muzejs” īstenotā projekta “Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē” ietvaros veidoto virtuālo izstādi un to, kā muzejs var kļūt par mazāk lietoto valodu iespējošanas rīku. Analizējot jauno 2022. gadā pieņemto muzeja definīciju, S. Karkonens-Svensons ziņojumā izvērtēja muzeja lomu iespējošanas kontekstā vispārīgi, kā arī norādīja uz Valodu muzeju kā potenciālu platformu mazāk lietot valodu iepazīšanai un reprezentācijai. Ziņojumā tika arī vēstīts par projektā īstenoto salīdzinošo pētījumu par latgaliešu un jaunnorvēģu un izstādes koncepciju.

Semināra laikā pētnieki tikās arī ar Latvijas Radio 1 raidījuma “Kolnasāta” veidotājiem un dalījās iespaidos un viedokļos par mazāk lietotajām valodām, tajā skaitā latgaliešu valodu. Pētnieku sarunās izkristalizējās, ka visas mazāk lietotās valodas Eiropā sastopas ar gandrīz vienādām problēmām, bet uzsver, ka mazāk lietotās valodas ir ļoti vērtīgas un bagātina Eiropas valodu klāstu un kultūru kopumā. Galvenais esot mainīt attieksmi pret valodu, lai cilvēki nebaidītos vai nekautrētos runāt savā valodā ikdienā. Tas ir arī galvenais virtuālās izstādes “Linguapolis” izstrādes iemesls – iedrošināt mazāk lietoto valodu runātājus un parādīt, cik daudz un dažādos veidos var iestāties par savu valodu. Visu sarunas ierakstu var noklausīties LSM mājaslapā.

 

Konteksts: 2021. gadā biedrība “Valodu muzejs” sadarbībā ar latgaliešu kultūras kustību “Volūda” un Jaunnorvēģu valodas kultūras centru (Nynorsk kultursentrum, Norvēģija) sāka īstenot projektu “Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē”, kura rezultātā 2023. gadā tiks izstrādāta virtuālā izstāde “Linguapolis” par latgaliešu un jaunnorvēģu valodu. Projekta īstenošanu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonds.

Vairāk par projektu un īstenotājorganizācijām var uzzināt šeit: Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē.

Informāciju sagatavoja
Elīna Kokareviča,
biedrības “Valodu muzejs” valdes priekšsēdētāja,
elina@valodumaja.lv

Strādājam kopā iekļaujošai Eiropai!

Attēli