Valodu māja

Virtuālā ekspozīcija mūsdienu muzeoloģijas kontekstā

Virtuālā ekspozīcija mūsdienu muzeoloģijas kontekstā
Pētījumu varat iegūt, sazinoties ar mums.

Projekta “Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē” ietvaros ir izstrādāts pētījums “Virtuālā ekspozīcija mūsdienu muzeoloģijas kontekstā”.

Pētījuma mērķis ir apzināt un analizēt virtuālo ekpozīciju veidošanas labās prakses piemērus mūsdienu muzeoloģijas kontekstā, lai identificētu potenciālus virzienus virtuālās ekspozīcijas izstrādei šim projektam.

Pētījuma autore ir Mg. art. Jevgeņija Frīdvalde.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit: Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē.

Strādājam kopā iekļaujošai Eiropai!