Valodu māja

Strādājam kopā iekļaujošai Eiropai: uzsākta vērienīga projekta īstenošana

Projekta rezultātā divu gaidu laikā tiks sagatavota interaktīva digitālā izstāde par latgaliešu un jaunnorvēģu valodu, kas būs domāta plašai auditorijai, sākot no vidusskolēniem līdz valodu pētniekiem un valodas politikas veidotājiem.

Ar saukli Strādājam kopā iekļaujošai Eiropai! biedrība “Valodu muzejs”, bīdreiba “LgSC” un Jaunnorvēģu valodas kultūras centrs (Nynorsk kultursentrum; Norvēģija) uzsāk īstenot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonda finansētu projektu “Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē”.

Gan Latvijā, gan Norvēģijā valsts valodai ir divas rakstu tradīcijas – katrai no tām ir senas, vēsturiskas saknes, un ar katru no šīm tradīcijām saistās atsevišķa kultūra. Mazāk izmantoto valodas variantu – latgaliešu un jaunnorvēģu valodas – lietotāji vienmēr ir cīnījušies par valodas statusa iegūšanu un saglabāšanu, par savu kā valodas lietotāju vienlīdzību sabiedrībā un par stigmatizācijas novēršanu. Lai valoda zeltu, gan tās esošos, gan potenciālos lietotājus nepieciešams pamudināt to lietot un viņiem ir jādod iespēja runāt un rakstīt savā valodā. Turklāt nepieciešams, lai sabiedrība kopumā apzinātos mazāk izmantotās valodas vērtību, lai uztvertu to kā vērtīgu visas nācijas kopīgā mantojuma daļu, kam nepieciešams atbalsts un attīstība.

Viens no projekta mērķiem ir arī attīstīt ilgstošu sadarbību starp Latvijas un Norvēģijas organizācijām, un pirmo sadarbības uzsākšanas un stiprināšanas soli spērām jau šī gada septembrī, kad devāmies vizītē uz Eštu (Ørsta) Norvēģijā, kur atrodas viena no trim norvēģu sadarbības partneru pārvaldītajām iestādēm – Īvara Osena muzejs (Ivar Aasen-tunet). Tā pamatā ir senākais memoriālais muzejs pasaulē, kura saknes meklējamas jau tālajā 1898. gadā. Īvars Osens (1813–1896) ir norvēģu dialektoloģijas un leksikogrāfijas pamatlicējs, jaunnorvēģu rakstu valodas izveidotājs. Viņam veltītais muzejs ir viens no galvenajiem jaunnorvēģu valodas attīstības un stiprināšanas centriem Norvēģijā. Jaunnorvēģu valodas kultūras centra pieredze gan valodas politikas veidošanas, gan jaunnorvēģu valodas statusa stiprināšanā un modernu muzeoloģisko prakšu pielietošanā Latvijas partnerorganizācijām ir neatsverami nozīmīgs iedvesmas un zināšanu smelšanās avots.

Vizītes laikā pārrunājām projekta īstenošanas stratēģiju un nepieciešamos soļus, lai izveidotu optimālu digitālo izstādi par latgaliešu un jaunnorvēģu valodu pilsoniskās iesaistes kontekstā. Papildus tam uzzinājām vairāk par Īvaru Osenu, jaunnorvēģu valodu un Īvara Osena muzeja izveidošanas vēsturi un darbības stratēģiju, kā arī iepazīstinājām norvēģu partnerus ar biedrību “Valodu muzejs” un zīmolu “Valodu māja”, bīdreibu “LgSC” un latgaliešu valodu. Turpmāk plānots strādāt pie izstādes satura veidošanas – pētījuma par abām valodām –, labāko muzeoloģisko prakšu apzināšanas un sadarbības stiprināšanas, kas īstenosies divu vizīšu ietvaros, kad Norvēģijas partneri ieradīsies Rīgā.

Kā norādīja Tūne Slēnesa (Tone Slenes), Jaunnorvēģu valodas kultūras centra Jaunnorvēģu rakstu kultūras nodaļas vadītāja, šī ir aizraujoša sadarbība. Projekts saskan ar Jaunnorvēģu valodas kultūras centra stratēģiju, kas cita starpā fokusējas uz to, lai padarītu pasaules valodu daudzveidību redzamāku. “To mēs varēsim īstenot, sadarbojoties ar Eiropas minoritāro valodu pārstāvjiem par pasākumiem un metodēm, kā saglabāt un stiprināt valodisko daudzveidību, un sadarbojoties ar valodu muzejiem pasaulē, lai apmainītos ar zināšanām par valodām un komunikāciju.”

Biedrības “Valodu muzejs” valdes priekšsēdētāja rakstniece un literatūrzinātniece Elīna Kokareviča un valdes loceklis valodnieks un norvēģu valodas speciālists Snorre Karkonens-Svensons, projekta iniciators, uzsver, cik nozīmīga šis projekts un sadarbība ar Jaunnorvēģu valodas kultūras centru ir biedrībai “Valodu muzejs”, kuras mērķis ir apmēram desmit gadu laikā Latvijā izveidot Valodu muzeju. “Taču pandēmijas laiks ir mums parādījis, ka ir jādomā arī par jaunām muzeoloģiskām pieejām un praksēm, tāpēc nolēmām strādāt pie digitālas izstādes izveidošanas, kas būs īpašs izaicinājums, jo vēlamies radīt izstādi par valodām tā, lai plašai auditorijai tā šķistu gana aizraujoša,” saka biedrības pārstāvji.

Vairāk par projektu un īstenotājorganizācijām var uzzināt šeit: Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē.

Informāciju sagatavoja
Elīna Kokareviča,
biedrības “Valodu muzejs” valdes priekšsēdētāja,
elina@valodumaja.lv

Pie Īvara Osena muzeja Eštā 2021. gada 29. septembrī.

No kreisās: Īvara Osena muzeja un Jaunnorvēģu valodas festivāla vadītājs Ūlavs Eijeheugs-Opsvīks (Olav Øyehaug Opsvik), direktora pienākumu izpildītājs Geute Ēverengs (Gaute Øvereng), Jaunnorvēģu valodas kultūras centra Jaunnorvēģu rakstu kultūras nodaļas vadītāja Tūne Slēnesa (Tone Slenes), biedrības "Valodu muzejs" biedre, latgaliešu valodas eksperte, rakstniece Ilze Sperga, biedrības "Valodu muzejs" valdes loceklis, valodnieks un projekta iniciators Snorre Karkonens-Svensons (Snorre Karkkonen Svensson), biedrības "Valodu muzejs" valdes priekšsēdētāja, projekta vadītāja un rakstniece Elīna Kokareviča, bīdreibas "LgSC" biedre un latgaliešu valodas aktīviste Vineta Vilcāne, biedrības "Valodu muzejs" biedrs, projekta stratēģijas plānotājs Gatis Pāvils
Strādājam kopā iekļaujošai Eiropai!

Attēli