Valodu māja

Projekta noslēguma fāze: pēdējā partneru tikšanās

09.02.2024.

No 5. līdz 8. februārim Valodu mājā viesojās pārstāves no Jaunnorvēģu valodas kultūras centra (Nynorsk kultursentrum) Norvēģijā, lai piedalītos projekta noslēdzošajā satura izstādes seminārā un citās projekta aktivitātēs.

Lai gan Latvijā vēl nav fiziska Valodu muzeja, tuvākais tam, ko saprotam, sakot šos vārdus, ir Rakstniecības un mūzikas muzejs. Muzejs šobrīd atrodas Muzeja krātuves telpās Pulka ielā 8, un viena no tā ekspertēm – izstāžu kuratore un vadītāja Elīna Drulle ir piedalījusies arī virtuālās izstādes “Linguapolis” koncepcijas izstrādē, kas top projekta ietvaros. Tāpēc kopā ar Tūni Šlēnēsu (Tone Slenes), Māri Tveiti (Mari Tveiti) un Stīnu Osenu-Lēdemēlu (Stina Aasen Lødemel) no Norvēģijas Elīnas Drulles vadībā devāmies apciemot Muzeju krātuvi un iepazīties ar modernākajām arhivēšanas metodēm Baltijā, aplūkojot daļu no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma. Tāpat sadarbībā ar citiem muzeja ekspertiem viesiem gida pavadībā bija iespēja ielūkoties aktuālākajā Rakstniecības un mūzikas muzeja izstādē “San”.

Viesošanās laikā notika arī tikšanās ar projekta Latvijas partneriem – pārstāvjiem no latgaliešu kultūras kustības “Volūda”, lai iepazītos un pārrunātu aktualitātes mazāklietoto valodu aktīvisma, aizsardzības un saglabāšanas jautājumos. Viesi tikās arī ar latgaliešu kultūras kustības “Volūda” valdes priekšsēdētāju un latgaliešu kultūras ziņu portāla Lakuga.lv žurnālisti Edeiti Laimi, lai sniegtu interviju par projektu, topošo izstādi un Jaunnorvēģu valodas kultūras centra darbu jaunnorvēģu valodas labā.

Sirsnīga un vērtīga tikšanās aizritēja arī Norvēģijas vēstniecībā, iepazīstoties un pārrunājot projekta un citus sadarbības jautājumus ar Norvēģijas vēstnieci Latvijā Īni Morengu (Ine Måreng) un sekretāri Inetu Baluli. Vēstniece bija ļoti ieinteresēta projekta aktivitātēs un izteica vairākus ierosinājumus, kā topošo izstādi izplatīt plašākai auditorijai. Tiek plānota sadarbība šajā jautājumā.

Semināra laikā tika strādāts pie noslēdzošajiem izstādes satura jautājumiem, lai jau drīz tā sasniegtu savu auditoriju, kā arī norisinājās tikšanās ar izstādes tehniskās daļas izstrādātāju Ričardu Mucelānu, lai iepazītos ar satura izvietošanas u. tml. jautājumiem.

Jaunnorvēģu valodas kultūras centrs pārstāv vecāko kādai valodai veltīto muzeju pasaulē. Tas radies, balstoties uz jaunnorvēģu rakstu valodas izveidotāja Īvara Osena (Ivar Aasen, 1813–1896) muzeja, kas tika izveidots 1898. gadā, un joprojām vienā no savām pastāvīgajām ekspozīcijām godā ievērojamo valodnieku Ī. Osenu. Valodu māja sadarbojas ar Jaunnorvēģu valodas kultūras centru, izstrādājot virtuālu izstādi par jaunnorvēģu un latgaliešu rakstu valodu. Abām valodām ir daudz kopīga, bet tajā pašā laikā tās attīstījušās un tiek lietotas atšķirīgi: jaunnorvēģu valoda ieguva oficiālu valsts statusu jau 1885. gadā un līdzās otrai Norvēģijas oficiālajai valodai – būkmolam to ikdienā lieto ap 600 000 cilvēku Norvēģijā. Savukārt latgaliešu valoda savā attīstības ceļā ir sastapusies ar šķēršļiem, ko izraisījis demokrātijas trūkums noteiktos Latvijas vēstures posmos, tāpēc tā pat pēc 30 neatkarības gadiem nav atguvusi to statusu, kāds tai piemita pirms Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma, lai gan, pēc tautas skaitīšanas datiem, to lieto ap 150 000 cilvēku.

Izstāde, kas top ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonda atbalstu un ko izstrādā Valodu māja (biedrība “Valodu muzejs”) sadarbībā ar Jaunnorvēģu valodas kultūras centru un latgaliešu kultūras kustību “Volūda” (iepriekš biedrība “LgSC”), dos iespēju iepazīt abas valodas, atrast tajās un to vēsturē līdzīgo un atšķirīgo, kā arī iedvesmos un iedrošinās lietot gan šīs, gan katram savu dzimto valodu ar lepnumu. Valodu māja tic, ka valoda un valodas var pasauli padarīt labāku, un ar šo pārliecību tiek veidota arī virtuālā izstāde, lai tā sasniegtu pēc iespējas vairāk skatītāju visā pasaulē.

Vairāk par projektu un īstenotājorganizācijām var uzzināt šeit: Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē.

Informāciju sagatavoja
Elīna Kokareviča,
biedrības “Valodu muzejs” valdes priekšsēdētāja,
elina@valodumaja.lv

Strādājam kopā iekļaujošai Eiropai!

Attēli