Valodu māja

Projekta idejas sasniedz dienvidigauņus

21.02.2024.

20. februārī biedrības “Valodu muzejs” valdes loceklis Snorre Karkonens-Svensons, kurš ir arī projekta “Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē” idejas un izstādes “Linguapolis” koncepcijas un satura autors, viesojās Tartu Universitātē, kur notika viņa vadīta atvērtā lekcija angļu valodā – “The Role of Democracy and Activism for Lesser Used Languages: Nynorsk and Latgalian”.

Snorre stāstīja par jaunnorvēģu un latgaliešu rakstu valodu situāciju. Līdzīgi kā Latvijā un Norvēģijā, tā arī Igaunijā ir divas rakstu tradīcijas, un dienvidigauņu valodas aktīvistiem bija interesanti uzzināt, kā Latvijā un Norvēģijā aktīvisms tiek izmantots mazāklietoto rakstu valodu popularizēšanā.

Snorre klausītājus iepazīstināja ar virutālo izstādi “Linguapolis”, ko veidojam kopā ar Jaunnorvēģu rakstu kultūras centru (Nynorsk kultursentrum) un latgaliešu kultūras kustību “Volūda” un kurā tiks parādīts līdzīgais un atšķirīgais jaunnorvēģu un latgaliešu rakstu valodu situācijā.

Konteksts: 2021. gadā biedrība “Valodu muzejs” sadarbībā ar latgaliešu kultūras kustību “Volūda” un Jaunnorvēģu valodas kultūras centru (Nynorsk kultursentrum, Norvēģija) sāka īstenot projektu “Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē”, kura rezultātā 2023. gadā tiks izstrādāta virtuālā izstāde “Linguapolis” par latgaliešu un jaunnorvēģu valodu. Projekta īstenošanu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonds.

Vairāk par projektu un īstenotājorganizācijām var uzzināt šeit: Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē.

Informāciju sagatavoja
Elīna Kokareviča,
biedrības “Valodu muzejs” valdes priekšsēdētāja,
elina@valodumaja.lv

Strādājam kopā iekļaujošai Eiropai!

Attēli