Valodu māja

Ieinteresētā gaisotnē aizrit lekcija par jaunnorvēģu valodu

09.02.2024.

6. februāra vakarā, kad Valodu mājā viesojās pārstāves no Jaunnorvēģu valodas kultūras centra (Nynorsk kultursentrum) Norvēģijā, notika lekcija angļu valodā – Preservation and development of a lesser-used language: Nynorsk case in Norway. To vadīja Jaunnorvēģu valodas kultūras centra vadītāja Tūne Šlēnēsa (Tone Slenes), un lekcija pulcēja daudz ieinteresētu apmeklētāju.

Lekcijas sākumā Norvēģijas vēstniecības padomnieci kultūras, politiskajos un ekonomikas jautājumos Hilde Bērita Eide (Hilde Berit Eide) iepazīstināja auditoriju ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta darbību un rezultātiem Latvijā.

Galvenie jautājumi, kas tika apspriesti lekcijā, skāra aktivitātes, kas tiek īstenotas Jaunnorvēģu valodas kultūras centrā, lai izplatītu jaunnorvēģu valodu un turpinātu nodrošināt tās juridisko statusu. Tāpat tika pārrunāts tas, kā Norvēģija kā valsts attiecas pret tajā izmantotajām valodām, kādi likumi regulē mazāklietot valodu statusu un kā valsts iestādes attiecas pret jaunnorvēģu valodu.

Lekcijas apmeklētāji vēlējās arī noskaidrot, kas tieši ir jaunnorvēģu valoda, kā tā atšķiras no Norvēģijā plašāk lietotā būkmola, kā jaunnorvēģu valoda radās u. tml. Diskusija ar klausītājiem aizņēma stundu un bija ļoti saturīga, apliecinot, ka mazāklietoto valodu jautājums ir aktuāls arī Latvijā.

Paldies visiem ieinteresētajiem klausītājiem!

Konteksts: 2021. gadā biedrība “Valodu muzejs” sadarbībā ar latgaliešu kultūras kustību “Volūda” un Jaunnorvēģu valodas kultūras centru (Nynorsk kultursentrum, Norvēģija) sāka īstenot projektu “Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē”, kura rezultātā 2023. gadā tiks izstrādāta virtuālā izstāde “Linguapolis” par latgaliešu un jaunnorvēģu valodu. Projekta īstenošanu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonds.

Vairāk par projektu un īstenotājorganizācijām var uzzināt šeit: Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē.

Informāciju sagatavoja
Elīna Kokareviča,
biedrības “Valodu muzejs” valdes priekšsēdētāja,
elina@valodumaja.lv

Strādājam kopā iekļaujošai Eiropai!

Attēli

Fotogrāfe: Jūlija Dibovska