Valodu māja

Fokusgrupas diskusijas Voldā, Norvēģijā

2022. gada 13. septembrī Jaunnorvēģu valodas kultūras centrs prezentēja projektu “Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē” fokusgrupai Voldas vidusskolā. 11 skolēni, kuri apgūst Mākslas, dizaina un arhitektūras programmu, uzskatīja, ka gan projekta dizains, gan koncepcija ir interesanti.

Voldas vidusskola
Volda videregåande skule (Voldas vidusskola). Foto: Jaunnorvēģu valodas kultūras centrs

Skolēni dalījās viedokļos par vairākuma un mazākuma (minoritārajām) valodām Norvēģijā un bija ieinteresēti uzzināt vairāk arī par dinamiku starp valodām citās valstīs. Skolēni vēlējās uzzināt ko vairāk par latgaliešu valodu, par to, kā tā tiek izmantota mūzikā un kultūrā un kā tiek lietota sabiedrībā. Viņiem patika ideja par animācijas, attēlu un video izmantošanu, kuros cilvēki stāstītu par kaut ko savā dzīvē svarīgu. Vairākums atbalstīja ritināšanu cauri materiālam, nevis klikšķināšanu uz tā.

Tā kā skolēni apgūst radošu izglītību, viņi varētu iesaistīties izstādes satura veidošanā vēlāk, piemēram, zīmējot vai veidojot plakātus par mazāk lietotu valodu (jaunnorvēģu) Norvēģijā.

Voldas vidusskola
Volda videregåande skule (Voldas vidusskola). Foto: Jaunnorvēģu valodas kultūras centrs

Skolēnu klases audzinātāja ir no Latvijas, tāpēc viņa varēja sniegt dziļāku ieskatu tajā, kā viņa saskārās ar latgaliešu valodu savā studiju laikā. Viņu iedvesmoja izstādes koncepcijas ievirze: sekmēt valodu lietojamību modernā un uz nākotni vērstā veidā ir iedrošinoši.

Konteksts: 2021. gadā Valodu māja (biedrība “Valodu muzejs”) sadarbībā ar Jaunnorvēģu valodas kultūras centru (Nynorsk kultursentrum) un biedrību “LgSC” uzsāka īstenot projektu “Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē”. Projekta ietvaros kā īpašas aktivitātes paredzētas diskusijas ar sabiedrību par projektā aplūkotajām tēmām. Izstādes izstrādes laikā tiek organizētas fokusgrupu tikšanās, lai vienlaikus iepazīstinātu mērķauditorijas ar izstādes tēmu un, balstoties uz mērķgrupu ieteikumiem, idejām un viedokļiem, izvērtētu izstādes koncepciju.

Vairāk par projektu un īstenotājorganizācijām var uzzināt šeit: Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē.

Informāciju sagatavoja:
Tūne Šlēnesa,
Jaunnorvēģu valodas kultūras centra pārstāve

Strādājam kopā iekļaujošai Eiropai!