Valodu māja

Valodu mājaPar mumsMūsu projekti▸ Tiešsaistes platforma pasniedzējiem norvēģu valodas gramatikas…

Tiešsaistes platforma pasniedzējiem norvēģu valodas gramatikas pasniegšanai

Projekta ietvaros tiks izveidota tiešsaistes platforma pasniedzējiem, kuri māca norvēģu valodu kā svešvalodu. Platforma papildinās projektu “Tiešsaistes platforma pasniedzējiem norvēģu valodas izrunas pasniegšanai” ar multisensoru pieeju un gramatikas apguves metodēm, kā arī sniegs ieskatu norvēģu valodas gramatikas salīdzinājumā ar biežāk sastopamajām konstrukcijām citās valodās, ko izmanto ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Par metodes teorētisko pamatu tiek izmantota uz lietojumu balstīta kognitīvās lingvistikas pieeja. Tās mērķis ir padarīt gramatikas apguvi jautru, daudzveidīgu un efektīvu, stimulējot un izmantojot vairākas maņas. Platforma sastāvēs no tekstiem, vizuāla un audiovizuāla materiāla, kur tiks parādīti žesti, ķermeņa kustības un dažādas aktivitātes, ko pasniedzēji varēs izmantot nodarbībās.

Tradicionāli, pasniedzot valodas, lielākajā daļā metožu un materiālu gramatika ieņem centrālo lomu. To bieži uzskata par svarīgu gan pasniedzēji, gan mācēni. Tomēr tā tikpat bieži tiek pasniegta tradicionālā un teorētiskā veidā, neizprotot līdz galam tās apmērus. Gan pasniedzēji, gan mācēni nereti nepamatoti skatās uz valodu kā uz vārdu un gramatisko paradigmu kombināciju un uztver to daudz lielākā mērā kā sistēmu, nekā tas izpaužas valodas lietojumā. Pateicoties jaunākajiem pētījumiem psiholoģijā, kognitīvajās un valodniecības nozarēs, mēs esam guvuši labāku ieskatu tajā, kā valodas un smadzenes funkcionē, atklājot, ka mēs vairāk operējam ar vārdu grupām un lielākām gramatiskām konstrukcijām, nevis ar vārdiem un paradigmām vien. Būtiski, ka šīs konstrukcijas dažādās valodās atšķiras, un tas ietekmē to, kā tiek apgūtas jaunas valodas. Tāpēc projekta teorētisko bāzi veidos valodas lietojums un kognitīvā lingvistika, precīzāk – konstrukciju gramatika. Taču izstrādā metode nepieprasa no pasniedzējiem un mācēniem pārzināt teoriju. Pieeja ir balstīta uz valodas lietojumu, un tās centrā ir gramatikas apguve kontekstā, izrietot no semantiskām kategorijām (nozīme), nevis tradicionālām gramatiskām paradigmām (formas).

Projekta mērķauditorija: ikviens norvēģu valodas pasniedzējs, kurš māca norvēģu valodu kā svešvalodu kā Norvēģijā, tā ārzemēs.

Tiešsaistes platforma tiks izvietota mūsu tiešsaistes mācību materiālu krātuvē Oratastic.

Līdzfinansētājs:

Nordplus Nordic Languages 2021

Partneri:

Oslo universitāte

Tartu universitāte

Ieviešanas laiks:
2021. gada oktobris – 2023. gada septembris