Valodu māja

Valodu mājaPar mumsMūsu projekti▸ Raiena Dzelzkalna dzejoļu krājuma…

Raiena Dzelzkalna dzejoļu krājuma “Iedomu ģeogrāfijas” izdošana

Projektu līdzfinansē:
Valsts kultūrkapitāla fonds

VKKF

Projekta īstenošanas laiks:

2022. gada 1. jūnijs – 2022. gada 31. oktobris

Projektu īsteno:

Biedrība “Valodu muzejs”

Mēs vēlamies caur valodu vai ar valodas palīdzību pievērst sabiedrības uzmanību sociāli un politiski aktuālām tēmām un jautājumiem. Dzeja ir “maigākais ierocis”, ar ko šo mērķi īstenot, jo tā uzrunā cilvēkus personiskāk, tiešāk, dziļāk, izgaismojot viņu trauslumu un ievainojamību, ar ko gandrīz ikviens var identificēties. Amerikāņu-latviešu dzejnieka Raiena Dzelzkalna (Ryan Dzelzkalns) dzejoļu krājums būs pirmais plānotajā mūsdienu pasaules dzejas mazgrāmatu sērijā.

Dzejnieks izvēlēts divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, viņa uzmanības lokā ir šobrīd Latvijas sabiedrībā pretrunīgi vērtēts, bet cilvēktiesību ziņā nozīmīgs temats – LGBT+ kopienas pārstāvja sajūtas un esamība šajā pasaulē, sabiedrībā, ģimenē un, kas vēl jo svarīgāk, attiecības ne tikai ar romantisko partneri, bet dzejas cilvēkam pašam ar sevi kontekstā ar savu identitāti, kas veidojas uz drīzāk negatīvā sociālā fona. Būtiski, ka Latvijas sabiedrība tiek iepazīstināta ar šādu pozīciju, jo cilvēki ne vienmēr apzinās, kā citādība, kas izpaužas attieksmēs un attiecībās ar citiem, ietekmē cilvēka individualitāti un personību. Otrkārt, Raiena latviskā izcelsme piešķir dzejai savdabīgu dimensiju, kas atklāj, kā plašajā pasaulē jūtas cilvēks ar uzvārdu, kuru viņš savā dzimtajā valodā pat nevar izrunāt.

Informācija par izdoto grāmatu.

Raiena Dzelzkalna Iedomu ģeogrāfija
Autors:
Raiens Dzelzkalns (Ryan Dzelzkalns)
Atdzejotājs:
Ivars Šteinbergs
Literārās redaktores:
Elīna Kokareviča un Māra Rozīte
Fotogrāfe:
Elīna Ruka
Dizains:
Ilze Kalnbērziņa-Prā / “Kolektīvs”
Projekta vadītāja:
Elīna Kokareviča
“Amerikāņu dzejnieka Raiena Dzelzkalna (Ryan Dzelzkalns) dzejas krājums “Iedomu ģeogrāfijas” (Imaginary Geographies) izvērš šobrīd pasaules dzejas skatuvē centrālas tēmas un iekļaujas plašākā diskursā, kurā jaunrade sasaistāma ar aktīvismu. Proti, tematiski šī grāmata iztirzā kvīrumu (no angļu val. queer, kas cita starpā vispārīgi apzīmē personas, kas nav heteroseksuālas vai cisdzimtes) un piederības jautājumus (krājumā ģeogrāfiskā pārvietošanās metaforiski sasaucas ar patības meklējumiem). (..) Šī dzeja ir daudzveidīga – R. Dzelzkalns eksperimentē ar jauniem paņēmieniem, citu dzejnieku parafrāzēm, rindu izkārtojumu un fonētiskām spēlēm, kas viss kopā formāli atbalso kustības un nepastāvības tematiku un piešķir grāmatai svaigumu.”

Ivars Šteinbergs

“Grēksūdzes, bet ne pašapmierināta tipa dzejoļi šajā krājumā aptver patiesu ģeogrāfiju – Milvoki, Minesota, Manhetena, Tokija, Šanhaja, Rīga – un caur sevis un pasaules jaunatklājumu un atkalatklājumu ceļojumu ietiecas ķermeņu, attiecību, dzimtes, seksa un seksualitātes ģeogrāfijā. Šajā pašatklāsmes ceļojumā Dzelzkalns vēlreiz atplēš pusaudzības, vainas, kauna, nepiederības, stigmas, homofobijas u. c. kreveles, kas kalpojušas par satraukuma avotiem atjautīgā un asa prāta veidotā dzejā, kurā dzirkstī valodiska enerģija, jautrība un mežonība.”

Māra Rozīte