Valodu māja

Valodu mājaJaunumi▸ Noskaidroti dzejoļu konkursa uzvarētāji!

Noskaidroti dzejoļu konkursa uzvarētāji!

Piektdien, 10. septembrī, Jurim Kunnosam veltīto urbānās dzejas lasījumu laikā izziņojām arī Avotu apkaimes dzejoļu konkursa uzvarētāju vārdus.

Dzejoļu konkurss tika izsludināts augusta sākumā, un mēneša garumā ikviens, kurš sevī sajuta dzejisku dzirksti, varēja iesūtīt mums vienu dzejoli, kas saistīts ar Avotu apkaimi.

Konkursā piedalījās deviņi autori. Izvērtēšanas komisijā iesaistījās Valodu mājas komanda, un dzejoļi tika vērtēti, nezinot autoru vārdus un uzvārdus. Procesā neiztikām bez viedokļu sadurēm un diskusijām, bet par uzvārētājām šaubu nebija. Tās ir dzejnieces Solvita Zariņa un Sandra Marta Grudule!

Dzejniecēm dāvinājām Valodu mājas izdotās grāmatas.

Solvitas Zariņas dzejolī Avotu apkaimes raksturojums savijas ar mīlas lirikas noskaņām, bet arvien paliek noslēpums, kas ir mīlas objekts, un brīžiem rodas sajūta, ka tie ir vairāki: ne tikai kāds noslēpumains partneris, bet varbūt pat Berelis vai pati Avotu apkaime visā tās nolupušajā krāšņumā.

Sandra Marta Grudule savā dzejolī izstaigā emociju pilnu atmiņu ceļu no Avotu ielas līdz Vecrīgai un spēj uzzīmēt mūslaiku Avotu ielas tēlu tik nepastarpināti, ka dzejas cilvēka ceļš atdzīvojas acu priekšā, veidodams neaizmirstamu redzes gleznu, kas kā zīmogs vēl ciešāk iespiež smadzenēs ainas, ko ikviens, kuram ir bijusi saikne ar Avotu ielu, sajūt arī kā savējās.

Paldies visiem dzejoļu konkursa dalībniekiem: Solvitai Zariņai, Sandrai Martai Grudulei, Inai Romānei, Evelīnai Zvirbulei, Gaiķu Mārim, Andrai Gaigalai, Ritai Dubovai, Ingai Dirveikai un Agijai Ābiķei-Kondrātei!

Uzvarējušie dzejoļi: