Valodu māja

Valodu mājaPar mumsMūsu projektiĪstenotie projekti▸ Tiešsaistes platforma pasniedzējiem norvēģu valodas…

Tiešsaistes platforma pasniedzējiem norvēģu valodas izrunas pasniegšanai

Laba izruna ir svarīga ne tikai veiksmīgākai komunikācijai, bet arī lai integrētos un izvairītos no stigmatizēšanas, ko daudzos gadījumos izraisa akcents. Norvēģu valodas apguvē izrunai bieži vien netiek pievērsts pietiekami daudz uzmanības un trūkst mācību materiālu.

Ar Nordplus programmas atbalstu un sadarbībā ar Tartu Universitāti un Oslo Universitāti esam izstrādājuši unikālu bezmaksas materiālu norvēģu valodas pasniedzējiem, kas būs palīgs, mācot izrunu. Materiāls satur plašu austrumnorvēģu dialekta aprakstu, salīdzinājumu ar citām ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā lietotām valodām, valodnieka un norvēģu valodas pasniedzēja Snorres Karkonena-Svensona izstrādātās multimaņu mācīšanas metodes aprakstus un videopiemērus, kā arī 30 dažādus klasē izmantojamus aktivitāšu aprakstus.

Resurss būs noderīgs pasniedzējiem, kuri izglīto pieaugušos un jauniešus Norvēģijā, ziemeļvalstīs, Baltijas valstīs un citur, taču tas var noderēt arī mācēniem.

Projekta laikā nostiprinātā sadarbība un apkopotā pieredze un zināšanas kalpos par pamatu līdzīgu resursu izveidei, kas palīdzēs apgūt arī citu ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu izrunu. Tāpat plānojam izstrādāt materiālus, kas ar multimaņu mācību metodes palīdzību sniegs iespēju apgūt arī citus valodas aspektus, piemēram, gramatiku.

Tiešsaistes materiāls ir pieejams Oratastic – mūsu mācību materiālu interneta vietnē.

Paldies visiem iesaistītajiem par ieguldījumu:

Dalībniekiem no Valodu mājas – Snorrem Karkonenam-Svensonam, Emīlam Dzelzkalējam un Jevgeņijai Frīdvaldei, kuri bija iesaistīti sartura veidošanā, kā arī Martai Roķei un Dāvidam Puišelim, kuri bija iesaistīti projekta koordinēšanā.

Snorre
Snorre Karkonens Svensons
Emils
Emīls Dzelzkalējs
Jevgeņija
Jevgeņija Frīdvalde
Davids
Dāvids Puišelis
marta
Marta Roķe

Dalībniekiem no Tartu Universitātes – norvēģu valodas pasniedzējiem Eivinnam Rangejam (Øyvind Rangøy) un Antoninai Kostinai (Antonina Kostina), kā arī Skandināvu filoloģijas maģistrantūras studentei Adelei Vaksai (Adele Vaks), kuri bija iesaistīti satura veidošanā.

Oyvind
Øyvind Rangøy
Antonina
Antonina Kostina
Adele
Adele Vaks

Dalībniekam no Oslo Universitātes – Vikturam N. Hansenam (Victor N. Hansen), kurš piedalījās materiāla izvērtēšanā un izstrādē, kā arī nodrošināja materiāla kvalitātes kontroli.

Victor
Victor N. Hansen

Paldies arī pakalpojumu sniedzējiem, kas īstenoja projekta tehnisko pusi, it īpaši Gatim Pāvilam, Arciomam Savucinam (Artsiom Savutsin) un Milicai Protičai-Kojovičai (Milica Protić Kojović)!

gatis
Gatis Pāvils
Arciom
Artsiom Savutsin
milica portrait2
Milica Protić Kojović

Projekta prezentācijas video

Līdzfinansētājs:
Nordplus

Nordplus

Partneri:
Oslo University

Oslo universitāte

Tartu University

Tartu universitāte

Ieviešanas laiks:

2020. gada jūnijs – 2022. gada februāris