Valodu māja

Språkenes hus▸ Nyhet ▸ Mesterklassen i norsk uttale…

Mesterklasser i norsk uttale med Snorre Karkkonen Svensson

Det å beherske norsk uttale er så mye mer enn bare å uttale ø og y riktig. Disse mesterklassene tar for seg de temaene som vanligvis ikke får så mye oppmerksomhet på kurs og i lærebøker. Eksempler på det er rytme, intonasjon og tonemer, og visste du at g uttales på to forskjellige måter på norsk?

Vi tilbyr fem 90 minutter lange nettbaserte mesterklasser:

  • 23.05. På vandring i det norske uttalelandskapet. Hvilke elementer består uttalen av og hvorfor er det som skjer i de trykktunge stavelsene så viktig i norsk.
  • 25.05. Kjent og ukjent i det norske lydinventaret, samt litt om forholdet mellom skrift og uttale i norsk.
  • 30.05. Innføring i norsk samba. Arbeid med rytmen og intonasjonen i norsk.
  • 01.06. To toner har mitt språk. Om tonemene i norsk.
  • 06.06. Hvordan være glad og sint på norsk? Om hvordan man uttrykker følelser og holdninger gjennom uttalen.

Timene finner sted klokka 17.30-19.00 norsk tid (18.30-20.00 latvisk tid).

Mesterklassene passer for deg som har A2+-nivå og høyere, og er lagt om som forelesninger med trening og oppgaver i grupper (“break-out rooms”). Kurset er basert på Oslo-dialekt.

Pris:
Snorre Karkkonen Svensson
  • For 5 mesterklasser: 180,00 EUR.
  • Rabatt for deg som er tidlig ute: 165 EUR, ved full betaling fram til 20. april.
  • 5 % rabatt ekstra for studenter (med gyldig studentkort), funksjonshemmede og medlemmer av foreningen “Valodu muzejs”.

Påmeldingsfrist: 22. mai

Skriv til marta@valodumaja.lv for å melde deg på eller hvis du har noen spørsmål.