Valodu māja

Språkenes hus▸ Nyhet ▸ Mesterklassen i norsk graMmmatikk…

Mesterklasser i norsk grammatikk med Snorre Karkkonen Svensson

scream

Disse mesterklassene tar ikke utgangspunkt i gramatikktabellene og formene, men i betydning. Det blir gitt lekser i løpet, og du får rettinger til små tekster som du skriver.

Vi tilbyr fem 90 minutter lange spennende nettbaserte mesterklasser:

  • 02.06. Bort fra paradigmene! Gjennom prinsippene i konstruksjonsgrammatikken ser vi med nye øyne på hvordan man kan se på strukturene i norsk.
  • 07.06. Jeg kjører bil ELLER en bil ELLER bilen? Om bestemthetskategorien i norsk.
  • 09.06. «He sings/He is singing». Hvordan uttrykker man denne forskjellen mellom pågående og avsluttet handling på norsk? Om uttrykk for aspektualitet i norsk.
  • 14.06. Hvordan snakker man om det som er sannsynlig, mulig, det som er obligatorisk eller ønskelig? Mulighetene er mange for modalitetsuttrykk i norsk.
  • 21.06. Har du en framtid på norsk? Om hvordan man snakker framtidighet og hypotetiskhet i norsk.

Timene finner sted klokka 17.30-19.00 norsk tid (18.30-20.00 latvisk tid).

Mesterklassene passer for deg som har B1+-nivå og høyere, og er lagt opp som forelesninger med trening og oppgaver i grupper (“break-out rooms”).

Pris:
Snorre Karkkonen Svensson
  • For 5 mesterklasser: 180,00 EUR.
  • Rabatt for deg som er tidlig ute: 165 EUR, ved full betaling fram til 20. april.
  • 5 % rabatt ekstra for studenter (med gyldig studentkort), funksjonshemmede og medlemmer av foreningen “Valodu muzejs”.

Påmeldingsfrist: 02.06.

Skriv til marta@valodumaja.lv for å melde deg på eller hvis du har noen spørsmål.