Valodu māja

Valodu mājaPar mumsMūsu izdotās grāmatas▸ Martin Styrerud, medicīnas rokasgrāmata…

Martin Styrerud, medicīnas rokasgrāmata “The Medical Translator”

Šī grāmata ir izdota angļu un latviešu valodās un palīdzēs ikvienam, kurš studē vai mācās ārvalstīs.

Grāmata ir veidota tā, lai aptvertu pēc iespējas vairāk tēmu, kuras papildina atslēgas jautājumi, atbildes uz tiem un to tulkojumi. Šis ir noderīgs palīgs saziņā ar citā valodā runājošu ārstu vai pacientu.

Medicīnas rokasgrāmata
The Medical Translator