Valodu māja

Kur nu vēl jautrāk!

2022. gada 8. un 9. decembrī Valodu mājā viesojās pārstāvji no Oslo Universitātes un Tartu Universitātes, lai kopā strādātu pie unikāla projekta, kura mērķis ir izstrādāt norvēģu valodas pasniedzējiem jaunu tiešsaistes platformu ar multimaņu metodi, ar kuras palīdzību pasniegt gramatiku aizraujošā un jautrā veidā. Par metodes teorētisko pamatu tiek izmantota uz lietojumu balstīta kognitīvās lingvistikas pieeja. Platforma sastāvēs no tekstiem, vizuāla un audiovizuāla materiāla, kur tiks parādīti žesti, ķermeņa kustības un dažādas aktivitātes, ko pasniedzēji varēs izmantot nodarbībās.

Kur nu vēl jautrāk!

Semināra laikā Valodu mājas pārstāvji Snorre Karkonens-Svensons (Snorre Karkkonen Svensson), Marta Roķe un Alise Birnbauma, kā arī Vikturs Hansens (Victor Hansen) no Oslo Universitātes un Eivinns Rangejs (Øyvind Rangøy), Antonina Kostina (Antonina Kostina) un Adele Vaksa (Adele Vaks) no Tartu Universitātes izstrādāja platformas struktūru un analizēja iepriekšējā projekta pieredzi, kura laikā tika izstrādāta tiešsaistes platforma norvēģu valodas pasniedzējiem izrunas pasniegšanai. Viens no semināra galvenajiem mērķiem bija tikties ar valodu pasniedzējiem un uzklausīt viņu pieredzi un idejas, kā daudzveidīgot gramatikas pasniegšanu. Tikšanās izvērtās par sirsnīgu, jautru un abpusēji bagātinošu pasākumu, kas palīdzēja skaidrāk definēt metodes sastāvdaļas. Zviedru valodas pasniedzējs Hokans Asps (Håkan Asp), kurš piedalījās seminārā, teica: “Paldies par pasākumu! Tas bija jauks, izglītojošs un uzsvēra, cik svarīga, apgūstot valodas, ir jautrība. Man bija grūti pēc tam aizmigt, tāpēc ka es uzreiz sāku plānot savas nodarbības.” Arī angļu, norvēģu un spāņu valodas pasniedzēja Marina Kudriavtseva pateicās par pozitīvo un aizraujošo vakaru. “Es devos mājup iedvesmota un pat pamācījos valodu desmitos vakarā. Šī iedvesma būs patiesi noturīga!”

Valodnieks un projekta idejas autors Snorre Karkonens-Svensons lasīja lekciju pasniedzējiem par to, kā var pasniegt gramatiku citādi. Semināra noslēgumā, lai stimulētu maņas un daudzveidīgotu semināra pieredzi, Valodu mājas pārstāvji un partneri noskatījās baleta izrādi.

Darbs projektā turpināsies līdz 2023. gada septembra beigām. Ir plānoti arī citi semināri, nākamais no kuriem notiks Igaunijā 2023. gada pavasarī.

Projekts “Tiešsaistes platforma pasniedzējiem norvēģu valodas gramatikas pasniegšanai” tiek īstenots ar Nordplus Nordic Languages 2021 finansiālu atbalstu sadarbībā ar Tartu Universitāti un Oslo Universitāti.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit: Tiešsaistes platforma pasniedzējiem norvēģu valodas gramatikas pasniegšanai.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Kokareviča,
projekta vadītāja
elina@valodumaja.lv

Attēli