Valodu māja

Valodu mājaJaunumi▸ Izdots amerikāņu-latviešu dzejnieka Raiena Dzelzkalna…

Izdots amerikāņu-latviešu dzejnieka Raiena Dzelzkalna dzejoļu krājums “Iedomu ģeogrāfijas”

Raiena Dzelzkalna Iedomu ģeogrāfija

Valodu māja vēlas pievērst sabiedrības uzmanību sociāli un politiski aktuāliem jautājumiem, tāpēc esam sagatavojuši un izdevuši pirmo grāmatu tulkotās pasaules dzejas sērijā, kurā publicēsim tādus dzejniekus, kuri reflektē par mūsdienās aktuālām tēmām no dažādiem skatpunktiem.

Pirmais sērijas autors ir amerikāņu dzejnieks Raiens Dzelzkalns.

Dzejoļu krājums “Iedomu ģeogrāfijas” dzejnieka Ivara Šteinberga atdzejojumā iepazīstina latviešu lasītājus ar modernā cilvēka esamību un sajūtām mūslaiku sabiedrībā un mūsdienu identitātes kontekstā. R. Dzelzkalna uzmanības lokā ir šobrīd Latvijas sabiedrībā pretrunīgi vērtēts, bet cilvēktiesību ziņā nozīmīgs temats – LGBT+ kopienas pārstāvja sajūtas un esamība pasaulē, sabiedrībā, ģimenē, kā arī attiecības ne tikai ar romantisko partneri, bet dzejas cilvēkam pašam ar sevi kontekstā ar savu identitāti, kas veidojas uz drīzāk negatīvā sociālā fona, būtiski ietekmējot cilvēka individualitāti un personību. Šim krājumam speciāli izvēlētie un sakārtotie dzejoļi iezīmē arī plašu ārējo ģeogrāfiju, atklājot mūsdienu cilvēka pārvietošanās trajektoriju, kurā konkrēti ģeogrāfiski punkti kartē kļūst arī par iekšējās dzīves notikumu epicentriem. Raiena latviskā izcelsme piešķir dzejai savdabīgu dimensiju, kas atklāj, kā plašajā pasaulē jūtas cilvēks ar uzvārdu, kuru viņš savā dzimtajā valodā pat nevar izrunāt.

Raiens Dzelzkalns Iedomu ģeogrāfija

Raiens Dzelzkalns (Ryan Dzelzkalns) ir latviešu-amerikāņu dzejnieks, pedagogs un tulkotājs. Viņš šobrīd dzīvo Tokijā, Japānā, kur ieradās Fulbraita stipendijas ietvaros, lai pētītu, kā mākslinieki pauž (vai nepauž) savu identitāti savos darbos, īpaši uzmanību pievēršot LGBT+ kopienas locekļiem un tiem māksliniekiem, kuri sadzīvo ar HIV un AIDS.

Raiens uzauga Amerikā, dzirdot, kā viņa tēvs sarunājas latviski ar saviem vecākiem, Raiena vecvecākiem, kuri devās prom no Latvijas 2. pasaules kara laikā. Latviešu kultūru Raiens iepazina caur ēdienu, ko gatavoja viņa vecmam: rupmaiz, pierogs, galert, skabkaposte. Viņš nesen ciemojās Rīgā un uzreiz izjuta saikni ar pilsētu un cilvēkiem, lai gan bija Latvijā pirmo reizi. Raiens ir pagodināts, ka viņa dzeja ir atdzejota latviski – tā ir unikāla iespēja, kā radīt saikni ar viņa mantojumu un iesaistīties Latvijas kultūrā.

Raiena darbi ir publicēti starptautiski dažādos literāros žurnālos, piemēram, DIAGRAM, The Offing, The Shanghai Literary Review un Tin House, kā arī publicēti antoloģijās. “Iedomu ģeogrāfijas” ir viņa pirmais dzejoļu krājums.

Raiena Dzelzkalna Iedomu ģeogrāfija
Raiens Dzelzkalns Iedomu ģeogrāfija
Raiens Dzelzkalns Iedomu ģeogrāfija
Raiens Dzelzkalns Iedomu ģeogrāfija

“Amerikāņu dzejnieka Raiena Dzelzkalna dzejas krājums “Iedomu ģeogrāfijas” izvērš šobrīd pasaules dzejas skatuvē centrālas tēmas un iekļaujas plašākā diskursā, kurā jaunrade sasaistāma ar aktīvismu. (..) Šī dzeja ir daudzveidīga – R. Dzelzkalns eksperimentē ar jauniem paņēmieniem, citu dzejnieku parafrāzēm, rindu izkārtojumu un fonētiskām spēlēm, kas viss kopā formāli atbalso kustības un nepastāvības tematiku un piešķir grāmatai svaigumu.”

Ivars Šteinbergs, dzejnieks un atdzejotājs

“Grēksūdzes, bet ne pašapmierināta tipa dzejoļi šajā krājumā aptver patiesu ģeogrāfiju – Milvoki, Minesota, Manhetena, Tokija, Šanhaja, Rīga – un caur sevis un pasaules jaunatklājumu un atkalatklājumu ceļojumu ietiecas ķermeņu, attiecību, dzimtes, seksa un seksualitātes ģeogrāfijā. Šajā pašatklāsmes ceļojumā Dzelzkalns vēlreiz atplēš pusaudzības, vainas, kauna, nepiederības, stigmas, homofobijas u. c. kreveles, kas kalpojušas par satraukuma avotiem atjautīgā un asa prāta veidotā dzejā, kurā dzirkstī valodiska enerģija, jautrība un mežonība.”

Māra Rozīte, tulkotāja

Izdevuma vāka un iekšlapu noformējumā izmantotas fotogrāfes Elīnas Rukas fotogrāfijas. Ilzes Kalnbērziņas-Prā / “Kolektīvs” dizains. Literārās redaktores: Elīna Kokareviča un Māra Rozīte.

Dzejoļu krājums izdots Valodu mājā ar Valsts kultūrkapitāla un ASV vēstniecības Latvijā atbalstu. Iespiests tipogrāfijā “ULMA”.

Valodu māja sagatavo digitālus un drukātus valodu apguves un mācību līdzekļus, kā arī, izbaudot to, kā valoda spēj paplašināt redzesloku, tiek izdotas tādas grāmatas, kas rosina radīt jaunas domas, redzējumu un rīcības modeļus, lai palīdzētu saprast un pārveidot sevi, kultūru un sabiedrību. Ar grāmatu palīdzību uzdodam neērtus jautājumus un piedāvājam alternatīvus risinājumus.

Dzejoļu krājumu var iegādāties tiešsaistē, Valodu mājā Avotu ielā 33, Rīgā, kā arī drīzumā lielākajās Latvijas grāmatnīcās.

Cena Valodu mājā: 6,50 EUR