Valodu māja

Valodu mājaPar mumsMūsu projekti▸ Federiko Falopa “#NAIDS. Kā pretoties vārdu vardarbībai”…

Federiko Falopa “#NAIDS. Kā pretoties vārdu vardarbībai”

Projektu līdzfinansē:
Valsts kultūrkapitāla fonds

VKKF

Projekta īstenošanas laiks:

2023. gads

Itāliešu valodnieka Federiko Falopas (Federico Faloppa) grāmata “#Naids. Kā pretoties vārdu vardarbībai” (#ODIO. Manuale di resistenza alla violenza delle parole) ir izcils un daudzpusīgs pētījums par naida runu Eiropā. Pētījumā aplūkota naida runas fenomena vēsturiskā attīstība un straujā, uzbrūkošā izplatība mūsdienās caur sociālajiem medijiem. Grāmatas autors neizvairās no politisko un sociālo aspektu analīzes, tādā veidā piedāvājot lasītājiem plašu un aizraujošu ieskatu tajā, cik dažādi uz naida runu reaģē Eiropas valstīs. Grāmatas vērtība ir arī tajā, ka autors piedāvā valodiskus rīkus un stratēģijas, kā reaģēt pret naida runu un neizplatīt to tālāk.

Federiko Falopa ir Rīdingas Universitātes (University of Reading, AK) Itāliešu studiju programmas direktors, itāliešu valodnieks, valodniecības doktors, kura izpētes lokā ir tādas tēmas kā valodas konstrukcijas un citādības reprezentācija, valoda un vara, valoda un migrācija, starpkultūru komunikācija, kļūdaina komunikācija daudzvalodību kontekstā u. c. Viņš ir sarakstījis četras monogrāfijas un ir daudzu zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju un izdevumu autors.

Grāmata oriģinālvalodā Itālijā iznāca 2020. gadā, un kopš tā laika ir kļuvusi ļoti populāra – par to runā ne tikai Itālijā, bet arī citās Eiropas valstīs, un tā rezultātā autors ir izveidojis un darbojas īpašā naida apzināšanai un naida runas izpētei veltītā organizācijā Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e ai Fenomeni d’Odio, kuras mērķis citu starpā ir pētīt naida runas ietekmi un novērst tās izplatību. Tā kā Latvijā naida runas ierobežošanai līdz šim ir ticis pievērsts maz uzmanības no likumdevēju puses, grāmatas izdošana latviešu valodā nodrošinās sabiedrību ar tādu materiālu, kas dod ieskatu fenomena izplatībā, iedarbībā, kā arī piedāvā risinājumus, kā to mazināt. Tāpat latviešu auditorijai tiks piedāvāts ieskats vienā no jaunākajiem Eiropas zinātniskajiem pētījumiem valodniecībā.

Grāmatu no itāliešu valodas tulko Aivars Vaivods.