Valodu māja

Valodu mājaPar mumsMūsu projektiĪstenotie projekti▸ Preparing, translating, and creating visual…

Preparing, translating, and creating visual material for the manuscript of American poet Ryan Dzelzkalns’ poetry collection, Imaginary Geographies

Projekta gaitā tika sagatavots un atdzejots amerikāņu-latviešu dzejnieka Raiena Dzelzkalna (Ryan Dzelzkalns, 1987) dzejoļu krājuma “Iedomu ģeogrāfijas” (Imaginary Geographies) manuskripts. Tam tika sagatavots arī vizuālais materiāls. Papildus notika saruna starp dzejnieku un atdzejotāju, kā arī dzejas lasījumi (festivāla “Dzejas dienas” ietvaros).

Manuskripts sastāvēs no 25 dzejoļiem, kurus latviski atdzejos dzejnieks un tulkotājs Ivars Šteinbergs. Vizuālā materiāla autore – fotogrāfe Elīna Ruka.

Projekta īstenotāja interešu lokā ir aktuālas sociālas un politiskas tēmas, kas izpaužas kā idejiski, tā valodiski ar mērķi veicināt pozitīvas pārmaiņas valodā. Dzeja ir “maigākais no ieročiem”, lai šo mērķi sasniegtu: tā uzrunā sabiedrību personiskāk un atklāj cilvēcisko trauslumu un ievainojamību, ar ko ir viegli identificēties gandrīz ikvienam. “Iedomu ģeogrāfijas” runā sociāli jūtīgu tematu daudzšķautņainā, mākslinieciskā veidā. Raiens Dzelzkalns raksta par sajūtām, kādas rodas, esot daļai no LGBT+ kopienas, kā šīs sajūtas veido personību un pozicionē dzejas cilvēku ģimenē un sabiedrībā. R. Dzelzkalna rakstības veids cenšas izteikt neizsakāmo smalkā, gandrīz nenotveramā veidā, atklājot “es” saiknes ar “tu”, kur “tu” ne vienmēr ir romantiskais partneris, bet arī “es” “traucējošā” daļa.

Projekta īstenošanu atbalsta:
US Embassy

U.S. Embassy Riga (ASV vēstniecība Latvijā)

Projekta īstenošanas laiks:

2021. gada 1. jūlijs–2021. gada 31. decembris

Iedomu ģeogrāfijas. Fotogrāfe Elīna Ruka