Valodu māja

Valodu mājaJaunumi▸ Notiks pirmā biedrības “Valodu muzejs” biedru sapulce

Notiks pirmā biedrības “Valodu muzejs” biedru sapulce

2021. gada 24. martā plkst. 17.00 tiešsaistē notiks pirmā biedrības “Valodu muzejs” biedru sapulce. Tās laikā pārrunāsim izmaiņas biedrības lēmējstruktūrās, statūtos, kā arī apspriedīsim biedrības aktualitātes un uzklausīsim biedru ziņojumus par aktivitātēm.

Programma

16.50–17.00 Pieslēgšanās biedru sapulcei

17.00–17.20 Iepazīšanās un iepazīstināšana ar valdes locekļiem un valdes priekšsēdētāju – informēšana par izmaiņām lēmējstruktūrās (Ilze Jansone)

17.20–17.35 Statūtu grozījumi – iepazīstināšana ar galvenajām izmaiņām (Elīna Kokareviča)

17.35–17.55 Diskusija par atsevišķiem punktiem statūtos (5 min katram jautājumam):

 • biedrības angliskais nosaukums (Snorre Karkonens-Svensons)
 • priekšlikums iekļaut statūtos divus biedru statusus: “Biedri” un “Draugi” (Snorre Karkonens-Svensons)
 • biedru sapulces piemērotākais nosaukums (Snorre Karkonens-Svensons)
 • biedru kategorijas pēc maksātspējas (Elīna Kokareviča)

17.55–18.15 Valdes apstiprināšana/pārvēlēšana, jaunu valdes locekļu ievēlēšana (Ilze Jansone)

18.15–18.55 Plāni 2021. gadam (katram punktam 10 min):

 • projekts “Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē” (Emīls Dzelzkalējs un Snorre Karkonens-Svensons)
 • projekts “Pirmā Valodu muzeja ekspozīcija: profesionāla pilnveidošana” (Elīna Kokareviča)
 • dalība un darbība Avotu apkaimes biedrībā (Marta Roķe)
 • biedru piesaistes un ilgtspējas stratēģija – skices, idejas (Gatis Pāvils)

18.55–19.30 Biedru ziņojumi (katram 5 min):

 • ziņojums par igauņu valodas kluba “Tere!” darbību (Britta Ringer)
 • ziņojums par Skandināvu grāmatu klubu (Marta Roķe)
 • ziņojums par domnīcu (Dāvids Puišelis)
 • ziņojums par Valodu apguves un mācību izcilības centru (VAUMIC) (Jevgeņija Frīdvalde)
 • iestāšanās LPA (Elīna Kokareviča)

19.30–19.40 Revidenta iecelšana (Ilze Jansone)

19.40–19.50 Kasiera iecelšana (Ilze Jansone un Emīls Dzelzkalējs)

19.50–20.00 Citi jautājumi

Biedrība “Valodu muzejs” ir jauns nodibinājums, kura mērķis ir popularizēt valodas un valodu apguves jautājumus, kā arī dibināt pirmo valodu muzeju Latvijā. Biedrībā var iestāties jebkurš interesents, kuram interesē un rūp valodas. Šeit var izlasīt vairāk par biedrību un iestāšanos tajā.

Biedru sapulce ir atklāta, un tai var pievienoties ikviens interesents. Izsakot savu vēlmi piedalīties sapulcē (rakstot uz info@valodumaja.lv), interesentam tiks nosūtīta saite, lai pievienotos biedru sapulcei. Organizētāji patur tiesības nepieciešamības gadījumā ieviest programmā izmaiņas.

Informāciju sagatavoja
Elīna Kokareviča,
biedrības “Valodu muzejs” valdes priekšsēdētājas vietas izpildītāja
elina@valodumaja.lv